שיווק חגי - קטלוג מוצרים

אביזרים למכונות שכפול

Made In Italy

מברשות למכונות שכפול מק"ט תיאור פריט 060183 8×70 ברזל 060184 10×70 ברזל 060185 12.5×75 ברזל 060186 12.5×100 ברזל 060181 8×70 אוקולון 060182 10×70 אוקולון 060189 10×80 אוקולון לקאראט פנימי במ«מ × • מידת קוטר חיצוני

מכונות לשכפול מפתחות

ידיות למכונות שכפול מק"ט תיאור פריט

060120 מתכת למכונת שכפול סטנדרטית )זכר( 060124 פלסטיק למכונת שכפול סטנדרטית )זכר( 060118 מתכת למכונת שכפול סטנדרטית )נקבה( 060119 ס"מ ארוך מיוחד )זכר( 5 מתכת עם בורג

060120/4

060118

060119

אביזרים למכונות שכפול מולטילוק מק"ט תיאור פריט 060088 כרסומים אורגינליים אותיות ומספרים )זוג(

060097

060098

060098 כרסום אותיות 060097 כרסום מספרים 060100 גשש קומפלט 060101 פין לגשש 060102 פין מעצור 060103 פין עליון 060104 פין לסרגלים

060100

060104

060102

060101

060103

שלט מואר לעמדת שכפול מפתחות

ס«מ 60×40 : מידה

ס«מ 55×33 : מידות

200021

200021

201084

201085

02-9925992 : טל' להזמנות

19

Made with FlippingBook flipbook maker