שיווק חגי - קטלוג מוצרים

אביזרי בטיחות לבית, לגן ולבית הספר

מגן אצבעות לדלת

שקוף

לבן/אפור

תיאור פריט

מק"ט 110012 110013 110008 110007 110009 110004 110003

(90°- ס«מ )לפתיחת דלת ב 16 פס אלומיניום עם דבק רוחב (180°- ס«מ )לפתיחת דלת ב 20 פס אלומיניום עם דבק רוחב ס«מ )לדלתות מיוחדות( 25 פס אלומיניום עם דבק רוחב ס«מ )לדלתות מיוחדות( 30 פס אלומיניום עם דבק רוחב

(180°- ס«מ )לפתיחת דלת ב 20 שקוף רוחב מ‚ 50 ס«מ אורך 20 שקוף רוחב P.V.C מ‚ 50 ס«מ אורך 30 שקוף רוחב P.V.C

110010 אצבעוני »אקורדיון« אפור/חום

110012 110013 110008 110007

110009

110004 110003

110010

פלסטיק

קפיצי

פניאומטי

מק"ט תיאור פריט 109776 עליון ממתכת קפיצי 109778 עליון ממתכת פניאומטי 109777 פלסטיק בבליסטר ׳ יח 6 - מכירה ׳ • יח בלם דלת )התקנה במשקוף(

109776

109777

109776

109778

סטנדרטי

HD

גלגל האטה

תיאור פריט

מק"ט

850050 סטנדרטי 850048 סטנדרטי בבליסטר 850042

מ"מ 30 גלגל ברוחב HD

מ"מ בבליסטר 30 גלגל ברוחב HD

850049

850050

850042

שיווק ופרזול חגי בע«מ

190

Made with FlippingBook flipbook maker