שיווק חגי - קטלוג מוצרים

אביזרי בטיחות לבית, לגן ולבית הספר

סגר לארון - שקוף )זוג(

תיאור פריט מ( ״ ס 11) קטן מ( ״ ס 16) גדול

מק"ט 110210 110211

׳ יח 6 - מכירה ׳ • יח

אביזרי בטיחות

110210

110211

279 סגר לארון דגם

תיאור פריט

מק"ט

110275 חום 110279 לבן

110277 שקוף ׳ יח 6 - מכירה ׳ • יח

Made in Germany

סגר - על

סגר למגירות

תיאור פריט

מק"ט 110202 109000

יח‘( 2) לבן יח'( 3) לבן

׳ יח 6 - מכירה ׳ • יח

110202

109000

סגרים לארונות

תיאור פריט

מק"ט 110205 110203

יח‘( 1) לידיות ארון

יח‘( 2) לארון דלת כפולה

110203

110205

02-9925992 : טל' להזמנות

191

Made with FlippingBook flipbook maker