שיווק חגי - קטלוג מוצרים

אביזרי בטיחות לבית, לגן ולבית הספר

מחסומים למדרגות ולפתחים

בגוון טבעי ולבן

תיאור פריט

מק"ט 110000 110001 110025 110026 110002

ס"מ( 60-100 אקורדיון מעץ )נפתח ס"מ( 60-100 אקורדיון מעץ לבן )נפתח ס«מ( 86-150 שער גלילה אפור )נפתח ס«מ( 86-150 שער גלילה לבן )נפתח ס«מ( 75-86 שער ברזל מתכוונן איכותי )נפתח

ס"מ 30 ,20 ,10 • ניתן לקבל הגדלה לשער ברזל באורך

אביזרי בטיחות

חדש!

110000 110001

110025 110026

110002

מגביל פתיחת חלון

תיאור פריט

מק"ט 860950 860965 860966 860961

860961

PROMAX לבן אחיד PROMAX טבעי אחיד PROMAX שחור אחיד

860950

110209

ס«מ 19 כבל פלדה 110209 קבוע מאלומיניום 860951 PROMAX בבליסטר 860955

בבליסטר 7000 לפרופיל בבליסטר 9000 לפרופיל

860957

860955 860957

860951

אזעקה לחלון

תיאור פריט

מק"ט 117068 117069

יח' 1

יח' 4 ׳ יח 6 - מכירה ׳ • יח

117068

117069

02-9925992 : טל' להזמנות

193

Made with FlippingBook flipbook maker