שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מוצרי בטיחות בדרכים

עמוד גמיש כתום

פריט תיאור ס«מ 45 גובה ס«מ 75 גובה ס«מ 100 גובה

מק"ט 780701 780700 780702

מתאם לתפיסת השרשרת בעמוד גמיש

780709

פריט נלווה לעמוד גמיש: שרשרת פלסטיק אדום לבן מ"מ 8/ מ"מ 6 931116/7 : מק"ט

780709

780700

עמוד פלסטיק מרובע צהוב

קונוס אדום

פריט תיאור

מק"ט 780710

פריט תיאור ס«מ 70 גובה ס«מ 90 גובה

מק"ט

NO PARKING ס«מ 67 גובה

780716 780715

פס האטה מגומי איכותי

הפס גוף

פריט תיאור

מק"ט 780720 780725

780720

ס«מ 35 מטר רוחב 1 אורך

סופית 780725

ס«מ 35 סופית לפס האטה רוחב

מעצור חניה ס«מ 10 ס«מ גובה 15 רוחב

פריט תיאור ס«מ 50 אורך ס«מ 180 אורך

מק"ט 780740 780742

שיווק ופרזול חגי בע«מ

194

Made with FlippingBook flipbook maker