שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מוצרי בטיחות בדרכים

מראה פנורמית

תיאור פריט ס«מ 45 קוטר ס«מ 60 קוטר ס«מ 80 קוטר ס«מ 100 קוטר

מק"ט 780745 780760 780780 780785

העסק בית עבור שלט

200024

אביזרי בטיחות

מק"ט תיאור פריט 340045 עם פנס במארז 340046 עם פנס סולארי נטען משולש אזהרה לרכב

חדש!

340045

340046

חדש!

עמוד סימון תורים

תיאור פריט

מק"ט 780704 780706

ס«מ, כולל סרט נשלף 90 גובה ס«מ, מתאים לשרשרת 100 גובה

אינו כולל שרשרת 780706 • פריט

780704

780706

מק"ט תיאור פריט 120050 מפלסטיק איכותי מעמד אזהרה למניעת החלקה

02-9925992 : טל' להזמנות

195

Made with FlippingBook flipbook maker