שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX ארונות חירום ועזרה ראשונה

ארון עזרה ראשונה - מהודר )אלומיניום( מק"ט תיאור פריט גובה רוחב עומק 117215 קומלפט 35 30 12 117214 ריק 35 30 12 • מידות בס"מ

117215

אביזרי בטיחות

תיק עזרה ראשונה מק"ט תיאור פריט

117217 קומפלט משופר 117218 קומפלט סטנדרטי

117217

117218

ארון חירום מק"ט

גובה רוחב עומק

תיאור פריט

4.8 4.8

12 12

15 15

מתכת

700115 700116 700114 700118 700117

מתכת עם פטיש

מ ״ ס 10 פלסטיק קוטר פטיש לארון חירום

ס"מ( 5.7x11.6) זכוכית לארון חירום

700116

700114

• מידות בס"מ

02-9925992 : טל' להזמנות

197

Made with FlippingBook flipbook maker