שיווק חגי - קטלוג מוצרים

גלמים צבעוניים

גלמים צבעוניים

KL קוד

Made In Italy

תיאור פריט אוניברסל ימין

מק"ט 010040 010052

UN 5 D COR 6 D

קורבין

גלמים

גלמים צבעוניים אלומיניום

KL קוד

תיאור פריט אוניברסל ימין

מק"ט 010030 010053

UN 5 D COR 6 D

קורבין

FANCY גלם אוניברסל ימין מק"ט תיאור פריט

KL קוד

FANCY סדרת

UN 5 D

010501

010501

010502

010503

010504

010509

010505

010507

010508

010510

010506

010513

010514

010515

010034

010511

010512

02-9925992 : טל' להזמנות

23

Made with FlippingBook flipbook maker