שיווק חגי - קטלוג מוצרים

בריחים

בריח אלומיניום מק"ט תיאור פריט

יח' מכירה

12 12 12 12 12 12 12 12

840015 1.5"

לבן 1.5"

840028

840020 2" 840025 2.5"

לבן 2.5"

840027

840028/27

840030 3" 840040 4" 840050 5"

בריח אלומיניום איכותי זהב מק"ט תיאור פריט

יח' מכירה

12 12 12 12

840021 2" 840031 3" 840041 4" 840051 5"

בריחי נירוסטה איכותיים בבליסטר מק"ט תיאור פריט

840202 2" 840203 3" 840204 4" 840207

בבליסטר

4" כבד 5" כבד

840205 840210

3" קפיצי

840204/2/3/5/7

840210

בריח עגול ניטרק בבליסטר מק"ט תיאור פריט 840318 מ"מ 60 840319 מ"מ 100

שיווק ופרזול חגי בע»מ

246

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker