שיווק חגי - קטלוג מוצרים

בריחים

בריח דקורטיבי מק"ט תיאור פריט 840300

מ"מ ניקל מט 100 מ"מ ברונזה 100 מ"מ אוקסיד 100 מ"מ ניקל מט 140 מ"מ ברונזה 140 מ"מ אוקסיד 140

840301 840302 840305 840306 840307

840300

840301

פרזול

840302

בריח דקורטיבי עגול מק"ט תיאור פריט 840315

מ"מ ניקל מט 100 מ"מ ברונזה 100 מ"מ אוקסיד 100 מ"מ ניקל מט 120 מ"מ ברונזה 120 מ"מ אוקסיד 120

840316 840317 840310 840312 840311

840316

840315

840317

בריח דקורטיבי שטוח מק"ט תיאור פריט 847940 מ"מ ניקל 140 847941 מ"מ ברונזה 140 847943 מ"מ אוקסיד 140

847941

847943

בריח עם נעילת מספרים מק"ט תיאור פריט

יח' מכירה

12

400005 רב»ח בבליסטר

400005

02-9925992 : טל' להזמנות

247

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker