שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מחזיקי מפתחות

מחזיקי מפתחות לחגורה

תיאור פריט יחיד 129 דגם כפול 129 B דגם

מק"ט 070129 072129 070136 070137 070138 070132 070131 070141 070140

136 דגם 137 דגם

129

072129 129 B

136

137

070129

070136

070137

כפול 137 דגם

132 דגם 131 דגם

יחיד מעור 141 דגם כפול מעור 140 דגם

׳ יח 12 - מכירה ׳ • יח

137 B

132

131

141

140

070132

070131

070141

070140

070138

מחזיקי כרטיס עובד

מק"ט תיאור פריט 071006 שקוף עם קליפס 071022 שקוף עם שרוך )כרטיס לרוחב( 071005 שקוף )סגור( עם קליפס 071007 שקוף עם שרוך )כרטיס לאורך( 070212 קליפס 071203 פלסטיק עם יו יו עגול עם טבעת 070203 פלסטיק עם יו יו עגול עם תפסן 070209 ניקל עם יו יו עם תפסן 070208 ניקל עם יו יו עגול עם טבעת 070218 דגם עכבר עם יו יו עם תפסן 070213 דגם כוכב עם יו יו עם תפסן ׳ יח 12 - מכירה ׳ • יח 071106 שקוף עם יו יו עגול ותפסן )כרטיס לרוחב(

071006

071022

071005

070212

071007

071106

070213

071203

070203

070209

070208

070218

שיווק ופרזול חגי בע«מ

34

Made with FlippingBook flipbook maker