שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מחזיקי מפתחות

סטנד מחזיקי מפתחות לרכבים

תיאור פריט

מק"ט

דגמי רכבים שונים 21 יחידות מכל סוג 5 יחידות 105 כ ״ סה

070079 סולארי 070078 סאטן עם רצועה 070264 סטאן עם רצועת עור 070334 מתכת איכותי

מחזיקי מפתחות

070370

070270

070300

070335

סטנד למחזיקי מפתחות

ניתן להרכיב סטנד תצוגה מכל דגמי מחזיקי המפתחות שבקטלוג

תיאור פריט

מק"ט

משולש דגמים שונים 54 מכיל מקומר דגמים שונים 21 מכיל

070058

070057

דגמים 54

דגמים 21

070058

070057

070026

02-9925992 : טל' להזמנות

35

Made with FlippingBook flipbook maker