שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מחזיקי מפתחות

מחזיקי מפתחות קרבינה

תיאור פריט

מק"ט 070901 071901 070902 071902 070912 070903 070904 070905 070915 071905 070907 070908 070909

מ«מ ניקל 38 אורך 901 דגם מ«מ זהב 38 אורך 901 דגם מ"מ ניקל 60 אורך 902 דגם מ"מ זהב 60 אורך 902 דגם מ"מ שחור 60 אורך 902 דגם מ«מ ניקל 63 אורך 903 דגם מ«מ ניקל 73 אורך 904 דגם מ"מ ניקל 80 אורך 905 דגם מ"מ שחור 80 אורך 905 דגם מ"מ 80 עור אורך + 905 A דגם מ"מ ניקל 90 אורך 907 דגם מ«מ ניקל 86 אורך 906 דגם מ«מ מפליז 115 אורך 908 דגם

901

902

070901 071901

070902 071902 070912

903

904

070903

070904

׳ יח 12 - מכירה ׳ • יח

908

905

071905 905A

907

070909

070905 070915

070907 070908

מחזיקי מפתחות שרשרת

תיאור פריט

מק"ט 070402 070403 070404 070405

402

ס«מ 50 אורך 402 דגם ס«מ 40 אורך 403 דגם ס«מ 40 עבה אורך 404 דגם

070402

ס«מ 30 אורך 405 דגם

403

׳ יח 12 - מכירה ׳ • יח

070403

404

405

070404

070405

שיווק ופרזול חגי בע«מ

36

Made with FlippingBook flipbook maker