שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מחזיקי מפתחות

בלעדי

מחזיקי מפתחות איכותיים , ארה«ב KEY-BAK תוצרת

תיאור פריט

מק"ט 070007 070008 070014 070006 070009

# עם שרשרת קפיצית 5 דגם # עם כבל קבלר S 48 דגם # עם קרבינת אבטחה 448 B דגם

#5

070007

עם מעצור LOCK 48 דגם # עם כבל קבלר 485 דגם

מחזיקי מפתחות

׳ יח 12 - מכירה ׳ • יח

070008 # S 48

070014 #448 B

# LOCK 48

070006

#485 070009

02-9925992 : טל' להזמנות

37

Made with FlippingBook flipbook maker