שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מחזיקי מפתחות

מחזיקי מפתחות שונים

תיאור פריט

מק"ט 070101 070102 070121 072121 070122 070123 070124 070161 070803 070801 070401 070063 070064 070065 070066

101 דגם

מתפרק 102 דגם מתפרק 121 דגם

070101

070102

070121

072121

מתפרק אלומיניום 121 דגם

122 דגם 123 דגם 124 דגם 161 דגם 803 דגם 801 דגם

מחזיקי מפתחות

070122

070123

070124

070161

קפיץ 401 דגם קוביות 627 דגם דובי 628 דגם ילדה 629 דגם מטוס 630 דגם

׳ יח 12 - מכירה ׳ • יח

070803

070801

070401

070063

070064

070065

070066

מחזיקי מפתחות עם מקום לתמונה

תיאור פריט

מק"ט

070394 עגול 070396 לב 070395 מרובע 070239 פלסטיק שקוף ׳ יח 12 - מכירה ׳ • יח

מקום לתמונה

מקום לתמונה

מקום לתמונה

070394

070396

070395

070239

מחזיקי מפתחות דגל ישראל

תיאור פריט

מק"ט

070040 עיגול 070042 לב

070039 I LOVE ISRAEL 070041 מלבן מסתובב ׳ יח 12 - מכירה ׳ • יח

070040

070042

070039

070041

02-9925992 : טל' להזמנות

39

Made with FlippingBook flipbook maker