שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מחזיקי מפתחות

מחזיקי מפתחות סמיילי

חדש!

תיאור פריט

מק"ט

070115 צבעוני 070116 צבעוני מסתובב 070117 חלקים 3 צבעוני ׳ יח 12 - מכירה ׳ • יח

070116

070117

070115

מחזיקי מפתחות ניקל

מק"ט תיאור פריט 070028 חמסה - תפילת הדרך 070029 מגן דוד 070076 חמסה אמייל צבעוני 075010 חמסה אמייל צבעוני מיני 075011 חמסה אמייל צבעוני מיני ׳ יח 12 - מכירה ׳ • יח

070028

070029

070076

075010

075011

מחזיקי מפתחות קפיציים

תיאור פריט

מק"ט 072201

׳ מ 1 כבל פלדה 201 P דגם כבל פלדה 201 PA דגם מתפרק שרשרת 151 A דגם שרשרת 201 A דגם שרשרת 201 J דגם שרשרת ארוכה 205 דגם ס"מ( 90)

072201 201 P

073201 201 PA

151

070151

כבל פלדה

073201

070151 070201 071201

070205

070201 201 A

071201 201 J

205

070205

׳ יח 12 - מכירה ׳ • יח

שיווק ופרזול חגי בע«מ

40

Made with FlippingBook flipbook maker