שיווק חגי - קטלוג מוצרים

צילינדרים משוננים

בבליסטר Yale צילינדר

כפתור

רגיל

תיאור פריט

)30-30( מ"מ 60 )35-35( מ"מ 70

410000 410003 410030 410033 410010 410035 410011 410015 410013 410038 410012 410016

) אקצנטרי 40-30( מ"מ 70

)40-40( מ"מ 80

) אקצנטרי 50-30( מ"מ 80

צילינדרים 41 02-9925992 : טל' להזמנות

)50-50( מ"מ 100

מ"מ) 40( חצי 410019 הטבלה מציגה מספרי מק"ט של הפריטים • ניתן להזמין צילינדרים אחידים, מסטר וגרנד מסטר • יח' 10 - יח' מכירה •

צילינדר קורבין

תיאור פריט

מק"ט 470610 470700 470710 470800 470810 471000 472610 472700 472710 472715 472800 472810 472850

)30-30( מ"מ 60 )35-35( מ"מ 70

) אקצנטרי 40-30( מ"מ 70

)40-40( מ"מ 80

) אקצנטרי 50-30( מ"מ 80

)50-50( מ"מ 100

) כפתור 30-30( מ"מ 60 ) כפתור 35-35( מ"מ 70

) כפתור אקצנטרי 40-30( מ"מ 70 ) כפתור אקצנטרי גלגל 40-30( מ"מ 70

) כפתור 40-40( מ"מ 80

) כפתור אקצנטרי 50-30( מ"מ 80

) כפתור 50-50( מ"מ 100 ניתן להזמין צילינדרים אחידים, מסטר וגרנד מסטר • יח' 6 - יח' מכירה •

צילינדר אלבא

מק"ט תיאור פריט 380001 צילינדר אלבא במגוון מידות יח' 12 - יח' מכירה •

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker