שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מחזיקי מפתחות

מחזיקי מפתחות שונים

מק"ט תיאור פריט 070043 רולטה ניקל 070044 רולטה זהב 070045 בקבוק צבעוני 070047 פלפל 070048 מכונית מרוץ

070043

070044

070045

070030 מנעול 070032 אופנוע 070033 קלפים 070036 רמזור 070037 כדורגל 070038 בולם 070067

מחזיקי מפתחות

070047

070048

070030

דולפין 631 דגם סוס 632 דגם

070068 070072 070069

THANKS FOR ALL YOU DO! דגם

פינגווין 633 דגם 070070 דגם כדורגלן סאטן 070071 דגם נעל כדורגל סאטן 070031 מצפן ניקל

070032

070033

070036

070046 ברקס ׳ יח 12 - מכירה ׳ • יח

070072

070068

070067

070037

070038

070031

070046

070071

070070

070069

02-9925992 : טל' להזמנות

41

Made with FlippingBook flipbook maker