שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מחזיקי מפתחות

שרשרת כדורית

מתאים לחיילים

תיאור פריט

מק"ט 070012 934444 934446 934445 934447

ס«מ( 70 לדיסקית )אורך

מ‘ בגליל( 100) מ"מ מפליז מצופה ניקל 2.4 קוטר מ’ בגליל( 50) מ«מ מפליז ציפוי ניקל בגליל 3.2 קוטר יח‘( 100) מפליז מצופה ניקל 2.4 סגר לשרשרת כדורית יח‘( 100) מ«מ מפליז ציפוי ניקל 3.2 סגר לשרשרת כדורית

ø2.4 ø3.2

070012

מחזיקי מפתחות

934444 934446

934445 934447

טבעות שירות

טבעות

יח' מכירה

תיאור פריט

מק"ט 103020 103120 103124 103130 103132 103140 103150 103131 103180 070001 070002

2000 1000 1000

מ"מ 20 טבעת שירות קוטר מ"מ 20 טבעת כפולה קוטר מ"מ 25 טבעת כפולה קוטר מ"מ 30 טבעת כפולה קוטר מ"מ 40 טבעת כפולה קוטר מ"מ 50 טבעת כפולה קוטר מ"מ 30 סגר קוטר + טבעת מ"מ 80 סגר קוטר + טבעת מ«מ שטוחה 30 טבעת כפולה קוטר

103020

500 500 100

103131 103180

100

100

10

100 100

ס"מ 1 מחזיק טבעת עם שרשרת קטנה סגר + ס"מ 1 מחזיק טבעת עם שרשרת קטנה

070001

070002

1:1 קנה מידה

שטוחה

מ « מ 30

מ « מ 20

מ « מ 25

מ « מ 30

מ « מ 40

מ « מ 50

02-9925992 : טל' להזמנות

43

Made with FlippingBook flipbook maker