שיווק חגי - קטלוג מוצרים

כל המפתחות • קבוצת צילינדרים שבהם פותחים את כל הצילינדרים בסדרה סדרת צילינדרים אחידים )תאומים(

מפתח מסטר • קבוצת צילינדרים שבהם פותח את כל הצילינדרים בסדרה • לכל צילינדר מפתח שונה צילינדרים בסדרת מסטר

KA

MK

מפתח גרנד מסטר • הסדרה מכילה כמה קבוצות צילינדרים שבהם פותח את כל הצילינדרים של כל הקבוצות בסדרה אשר פותח את כל הצילינדרים של מפתח מסטר • לכל קבוצה כל קבוצה בנפרד • לכל צילינדר מפתח שונה צילינדרים בסדרת גרנד מסטר

GMK

MK

MK

• המשך סדרות לפי דוגמת מפתח • מערכות משותפות של צילינדרים ומנעולי תלייה שונים מתוצרת אותו יצרן • שילוב בין צילינדרים או מנעולי תלייה אחידים כחלק ממערכת מסטר/גרנד מסטר אפשרויות שונות

שיווק ופרזול חגי בע«מ

44

Made with FlippingBook flipbook maker