שיווק חגי - קטלוג מוצרים

צילינדרים משוננים

צילינדרים משוננים שונים

תיאור פריט

מק"ט 480112 480114 420009 473402 473406 473407

כפתור + ( כפתור 35-35) מ"מ 70 כפתור + ( כפתור 40-40) מ"מ 80

מ"מ( טרלידור 40) חצי

420009

מ"מ( מיוחד לשונית ימין 40) חצי מ"מ( מיוחד לשונית שמאל 40) חצי מ"מ( מיוחד הברגה מאחור 40) חצי

480112 480114

473407

473402 473406 ימין

הברגה מאחור

בורג לצילינדר

תיאור פריט

מק"ט 970250

מ"מ )סטנדרטי( 50

׳ יח 25 - מכירה ׳ • יח מ"מ 90 ,80 ,70 ,60 ,35 : • קיים גם במידות

Yale צילינדר

צילינדר אלבא

קיים בסדרות צילינדרים אחידים, מסטר וגרנד מסטר

שיווק ופרזול חגי בע«מ

48

Made with FlippingBook flipbook maker