שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX צילינדרים משוננים

צילינדר בקופסה

תיאור פריט

מק"ט 450600 450610 450700 450710 450800 450810 450100 450400

(30-30) מ"מ 60

( כפתור 30-30) מ"מ 60

(35-35) מ"מ 70

( אקצנטרי 30-40) מ"מ 70

(40-40) מ"מ 80

צילינדרים

( אקצנטרי 30-50) מ"מ 80

(50-50) מ"מ 100

מ"מ( 40) חצי • קיים בסדרות צילינדרים אחידים יח' 12 - • יח' מכירה

צילינדר בבליסטר

תיאור פריט

מק"ט 451600 451700 451710 451800 451810 451100 451400

(30-30) מ"מ 60 (35-35) מ"מ 70

( אקצנטרי 30-40) מ"מ 70

(40-40) מ"מ 80

( אקצנטרי 30-50) מ"מ 80

(50-50) מ"מ 100

מ"מ( 40) חצי

יח' 12 - • יח' מכירה

צילינדר כפתור בבליסטר

תיאור פריט

מק"ט 451610 451706 451716 451806 451816 451100

(30-30) מ"מ 60 (35-35) מ"מ 70

( אקצנטרי 30-40) מ"מ 70

(40-40) מ"מ 80

( אקצנטרי 30-50) מ"מ 80

(50-50) מ"מ 100 • קיים בסדרות צילינדרים אחידים יח' 12 - • יח' מכירה

02-9925992 : טל' להזמנות

49

Made with FlippingBook flipbook maker