שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX צילינדרים מחורצים

MEGAcylinder פינים איכותי 7 צילינדר

מידות חדשות!

תיאור פריט

מק"ט 323860 323865 323861 323867 323862 323868 323863 323869 323960 323965 323961 323967 323962 323968

תיאור פריט

מק"ט 323600 323607 323660 323667 323760 323767 323763 323764 323660 323667

(43-43) מ«מ 86 לשון

(33-33) מ«מ 66 לשון

( כפתור 43-43) מ«מ 86 לשון

( כפתור 33-33) מ«מ 66 לשון

(43-43) מ«מ 86 גלגל

(33-33) מ«מ 66 גלגל

( כפתור 43-43) מ«מ 86 גלגל

( כפתור 33-33) מ«מ 66 גלגל

צילינדרים

(48-38) מ«מ 86 גלגל

(43-33) מ«מ 76 גלגל

( כפתור 48-38) מ«מ 86 גלגל

( כפתור 43-33) מ«מ 76 גלגל

(53-33) מ«מ 86 גלגל

(43-33) מ«מ 76 לשון

( כפתור 53-33) מ«מ 86 גלגל

( כפתור 43-33) מ«מ 76 לשון

(48-48) מ«מ 96 לשון

(48-33) מ«מ 81 גלגל

( כפתור 48-48) מ«מ 96 לשון

( כפתור 48-33) מ«מ 81 גלגל

(48-48) מ«מ 96 גלגל

( כפתור 48-48) מ«מ 96 גלגל

MEGA cylinder

צילינדר פינים איכותי 7

(53-43) מ«מ 96 גלגל

( כפתור 53-43) מ«מ 96 גלגל

323767

323764

323763

323760

קיים בסדרות צילינדרים אחידים

02-9925992 : טל' להזמנות

51

Made with FlippingBook flipbook maker