שיווק חגי - קטלוג מוצרים

כל המפתחות • קבוצת מנעולים שבהם פותחים את כל המנעולים בסדרה סדרת מנעולי תלייה אחידים )תאומים(

מפתח מסטר • קבוצת מנעולים שבהם פותח את כל המנעולים בסדרה • לכל מנעול מפתח שונה מנעולי תלייה בסדרת מסטר

KA

MK

מפתח גרנד מסטר • הסדרה מכילה כמה קבוצות מנעולים שבהם פותח את כל המנעולים של כל הקבוצות בסדרה אשר פותח את כל המנעולים של מפתח מסטר • לכל קבוצה כל קבוצה בנפרד • לכל מנעול מפתח שונה מנעולי תלייה בסדרת גרנד מסטר

GMK

MK

MK

• המשך סדרות לפי דוגמת מפתח • מערכות משותפות של מנעולי תלייה וצילינדרים שונים מתוצרת אותו יצרן • שילוב בין מנעולי תלייה או צילינדרים אחידים כחלק ממערכת מסטר/גרנד מסטר אפשרויות שונות

שיווק ופרזול חגי בע«מ

54

Made with FlippingBook flipbook maker