שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX מנעולי תלייה

מנעול תלייה לא קפיצי

תיאור פריט

מק"ט 365300 365400 365420 365430 365500 365520 365600 365620

-א 30 -א 40 -ב 40 -ג 40 -א 50 -ב 50 -א 60 -ב 60

מנעולי תלייה

365500

365520

יח' 12 - • יח' מכירה

מנעול תלי מרובע

תיאור פריט

מק"ט 370005 370006

מ«מ 30 מ«מ 40

יח' 50 - • יח' מכירה

מנעול תלייה אפור בקופסה

תיאור פריט

מק"ט 370125 370132 370138 370150 370163

מ"מ 25 מ"מ 32 מ"מ 38 מ"מ 50 מ"מ 63

02-9925992 : טל' להזמנות

59

Made with FlippingBook flipbook maker