שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX מנעולי תלייה מספרים

מנעול תלייה מספרים מפליז גלגלי מספרים 4

תיאור פריט

מק"ט

מ"מ 20 גלגלי מספרים( 3)

370220

מ"מ 20 מ"מ 30 מ"מ 40 מ"מ 50

370225 370230 370240 370250

מנעולי תלייה

יח' 12 - • יח' מכירה

370220

370225

מנעול תלייה מספרים צבעוני גלגלי מספרים 4

תיאור פריט

מק"ט 370226 370231 370241

מ"מ 20 מ"מ 30 מ"מ 40

יח' 12 - • יח' מכירה

מנעולי תלייה מספרים שונים

תיאור פריט מ"מ צבעוני 50

מק"ט 341523 340550 340551 340100

-א 50 -ב 50

מ"מ פליז 50

יח' 6 - • יח' מכירה

341523

340100

340550 340551

340100

02-9925992 : טל' להזמנות

61

Made with FlippingBook flipbook maker