שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX מנעולי שיריון

מנעול שיריון - מפתח משונן

E D C B A

תיאור פריט

מק"ט 321245 321270 321445 321470 321645 321670

28 28 30 30 32 32

12 12 14 14 16 16

57 82 59 84

92

110 110 110 110 110 110

-א 12 -ב 12 -א 14 -ב 14 -א 16 -ב 16

117

94

119

61

96

86

121

• המידות בטבלה במ"מ ׳ יח 6 - מכירה ׳ • יח

C C

B

B

E D

D

D

A

מנעול שיריון - מפתח מחורץ

E D C B A

תיאור פריט

מק"ט 321440 321442

30 30

14 14

59 84

94

110 110

-א 14 -ב 14

119

• המידות בטבלה במ"מ ׳ יח 6 - מכירה ׳ • יח

מנעול מיני שיריון

E D C B A

תיאור פריט

מק"ט

25 25

12 12

30 60

35 35

62 62

321045 נמוך 321075 גובה

• המידות בטבלה במ"מ ׳ יח 6 - מכירה ׳ • יח

E

D

C

B

A

קיים בסדרות מנעולים אחידים

שיווק ופרזול חגי בע«מ

62

Made with FlippingBook flipbook maker