שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מנעולים חבויים לדלתות עץ ומתכת

מנעול חבוי

מק"ט תיאור פריט 500121 למפתח )חזית עגולה( 500123 למפתח )חזית מרובעת( 500120 לצילינדר )חזית עגולה( 500122 לצילינדר )חזית מרובעת(

500100 למפתח )חזית עגולה( בבליסטר 500101 למפתח )חזית מרובעת( בבליסטר 500102 לצילינדר )חזית עגולה( בבליסטר 500103 לצילינדר )חזית מרובעת( בבליסטר

יח' 40 - • יח' מכירה יח' 12 - • בבליסטר

500121

500120

500100

מנעול »שמשון« איכותי לצילינדר בורג בלשונית

מק"ט תיאור פריט 500028 חזית עגולה בבליסטר 500029 חזית עגולה בקופסה

בלשונית בורג

H

E

יח' 6 - • יח' מכירה

A

V

Y

R

D U T U T

L L E L

E E

Y Y

S S

T T

S S

E E

B B

מק"ט תיאור פריט 500511 בבליסטר מיוחד סט מנעול וצילינדר

R

E

F

יח' 6 - • יח' מכירה

F

O

סט + מנעול צילינדר מ“מ 60

L

A

מ«מ 90

S P E C I S P I

מ«מ 45

שיווק ופרזול חגי בע«מ

66

Made with FlippingBook flipbook maker