שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מנעולים חבויים ומנגנונים לתפוס/פנוי

מק"ט תיאור פריט 500562 קומפלט טבעי בבליסטר 500556 קומפלט לבן בבליסטר 500558 קומפלט ברונזה בבליסטר 500559 קומפלט שמפניה בבליסטר 500560 מ"מ( 5) גוף בלבד 500561 מ"מ( 6) גוף בלבד 500565 מנגנון תפוס/פנוי אלומיניום טבעי מנעול ומנגנון תפוס/פנוי

מנעולים לדלתות

500562

500561

500565

גוף בלבד 6x6 מנעול תפוס/פנוי איטליה , ICSA תוצרת

מתאם לתפוס/פנוי

Made In Italy

מק"ט תיאור פריט 109391 צורת צילינדר

מק"ט תיאור פריט 510110 חזית נירוסטה 510115 חזית מוזהב מט

מ"מ 90 - • מרכז ידית וצילינדר

510110

מנגנון תפוס/פנוי דקורטיבי

מק"ט תיאור פריט 812230 ניקל מט בבליסטר 812232 ברונזה בבליסטר

500564 קומפלט ניקל מט בבליסטר 500554 קומפלט ברונזה בבליסטר

812232 821230

500564 500554

צילינדר תפוס/פנוי

תיאור פריט

מק"ט 491000 500552 500551

מ"מ עם כפתור 60 מ"מ עם כפתור 70 מ"מ עם כפתור 80

Made In Italy

פתיחת חירום

02-9925992 : טל' להזמנות

67

Made with FlippingBook flipbook maker