שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מ«מ 85 מנעולים חבויים לדלתות עץ ומתכת

JIS פינים תוצרת 4 מנעול חבוי לצילינדר נעילת מ«מ 85 מרחק בין מרכזים

תיאור פריט

מק"ט 552543 552544 552545 552546 552540 552541

מ"מ חזית עגולה מוזהבת 50 מרכז צילינדר מ"מ חזית עגולה נירוסטה 50 מרכז צילינדר מ"מ חזית מרובעת מוזהבת 50 מרכז צילינדר מ"מ חזית מרובעת נירוסטה 50 מרכז צילינדר מ"מ חזית מרובעת מוזהבת 60 מרכז צילינדר מ"מ חזית מרובעת נירוסטה 60 מרכז צילינדר

Made In Spain

B

A מרכז צילינדר = A מרחק בין מרכזים = B

מנעול חבוי לצילינדר דלת ברזל מ«מ 85 מרחק בין מרכזים

Made In Italy

תיאור פריט

מק"ט 510045

איטליה ICSA תוצרת 510147 סטנדרטי עם מיסב

5100145

510147

BONAITI מנעול חבוי 85/50 תואם מנעול מגנט

85

תיאור פריט

מק"ט

510017 לצילינדר 510018 לתפוס פנוי

50

מ"מ 130 X 75 • גודל חיצוני

510017

מידות במ"מ

שיווק ופרזול חגי בע«מ

68

Made with FlippingBook flipbook maker