שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מנעולים מגנטיים לדלתות עץ

מ«מ 50 מנעול מגנט מרכז

תיאור פריט

מק"ט

510030 למפתח 510031 לצילינדר 510032 לתפוס פנוי

510010 למפתח בבליסטר 510011 לצילינדר בבלליסטר 510012 לתפוס פנוי בבליסטר 910506 נגדי

לשונית נטרקת

מ«מ 50 מנעול לשונית מרכזית

תיאור פריט

מק"ט

510002 למפתח 510001 לצילינדר 510003 לתפוס פנוי

510002

510005 למפתח - מגנט 510004 לצילינדר - מגנט 510006 לשירותים - מגנט AGB • קיים גם מתוצרת איטליה

לשונית מגנט

510005

510001

510004

מנעול מגנט 101 דגם מק"ט

מידה סטנדרטית

תיאור פריט

510034 למפתח 510033 לצילינדר 510035 לתפוס פנוי

510088 למפתח בבליסטר 510087 לצילינדר בבליסטר 510089 לתפוס פנוי בבליסטר 910507 נגדי

שיווק ופרזול חגי בע«מ

70

Made with FlippingBook flipbook maker