שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מנעולים חבויים לדלתות עץ

nova מנעול

תיאור פריט

מק"ט

510090 למפתח 510091 לצילינדר 510092 לתפוס פנוי

nova תחליף למנעול מגנט

מ«מ 130

מ«מ 90

510095 למפתח בבליסטר 510096 לצילינדר בבליסטר 510097 לשירותים בבליסטר

מנעולים לדלתות

מ«מ 50

מ«מ 74

AGB מ«מ 50 מנעול מרכז צילינדר מ«מ 90 מרחק בין מרכזים

Made In Italy

תיאור פריט

מק"ט

510058 למפתח 510053 לצילינדר 510057 לתפוס פנוי

מ«מ 90

510057

מ«מ 50

מנעול קצר

תיאור פריט

מק"ט

530007 למפתח 530005 למפתח בבליסטר 530008 לצילינדר 530006 לצילינדר בבליסטר

530008

530005

מק"ט תיאור פריט 500999 למפתח ימין 500998 למפתח שמאל מנעול גלד

70

40

מידות במ"מ

02-9925992 : טל' להזמנות

71

Made with FlippingBook flipbook maker