שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מנעולים צרים לדלתות מתכת

בלעדי

Made In Italy

מנעול צר בקופסה איטליה , ICSA תוצרת

מנעול צר בבליסטר איטליה , ICSA תוצרת

תיאור פריט

מק"ט 520020 520025 520030 520035

תיאור פריט

מק"ט 520021 520026 520031 520036

מ"מ 20 מ"מ 25 מ"מ 30

מ«מ 20 מ«מ 25 מ«מ 30 מ«מ 35

מ"מ 35 יח' 12 - • יח' מכירה

• קיים גם ברול

מנעולים לדלתות

מנעול צר רול איטליה , ICSA תוצרת

תיאור פריט מ"מ רול 20 מ"מ רול 25 מ"מ רול 30

מק"ט 520120 520125 520130 520135

מ«מ 85

מ"מ רול 35 • קיים גם באריזת בליסטר

A מרכז צילינדר = A

מנעול צר איטליה , ICSA תוצרת

מנעול לשון נופלת , איטליה ICSA תוצרת

תיאור פריט

מק"ט 521025 521030 521035 521125 521130 521135

תיאור פריט

מק"ט 521026 521031 521036 521027 521032 521037

מ"מ 25 מ"מ 30 מ"מ 35

מ"מ 25 מ"מ 30 מ"מ 35

מ"מ רול 25 מ"מ רול 30 מ"מ רול 35

מ"מ רול 25 מ"מ רול 30 מ"מ רול 35

ס«מ( 24) • חזית קצרה

ס«מ( 29) • חזית ארוכה

02-9925992 : טל' להזמנות

73

Made with FlippingBook flipbook maker