שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מנעולים עליונים

בלעדי

Made In Italy

נעילות 2 מנעול עליון

מק"ט תיאור פריט 540026 חזית מרובעת בבליסטר 540028 חזית מרובעת

540029 חזית עגולה 545814 חזית מרובעת

איטליה ICSA ת.

45

מנעולים לדלתות 540026

540028 540029

545814

מנעול עליון צר איטליה , ICSA תוצרת

תיאור פריט

מק"ט 540220 540225 540230 540235

מ"מ 20 מרכז צילינדר מ"מ 25 מרכז צילינדר מ"מ 30 מרכז צילינדר מ"מ 35 מרכז צילינדר

540220

A מרכז צילינדר = A

מנעול עליון במידות מיוחדות איטליה , ICSA תוצרת

תיאור פריט

מק"ט 545811 545812 545813

מ"מ 40 מרכז צילינדר מ"מ 50 מרכז צילינדר מ"מ 60 מרכז צילינדר

545811

מנעול עליון איטליה , ICSA תוצרת מק"ט

תיאור פריט

מ"מ 20 לידית בלבד

540200

540202 רול בלבד

540200

540202

02-9925992 : טל' להזמנות

75

Made with FlippingBook flipbook maker