שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מנעולים לדלתות אש

מנעולים לדלת אש

תיאור פריט

מק"ט 540896 540919

PROMAX סטנדרטי

ICSA סטנדרטי תקני תוצרת

540908 PROMAX PANIK 540907

ICSA תקני תוצרת PANIK

ISEO תקני עם זיזים תוצרת PANIK

540915

540908 540907

940915

540896 540919

מנעולים לדלתות

סטנדרטי

לידית בהלה

PANIK

מנעולים לדלת אש מ"מ 65 מרכז צילינדר

תיאור פריט NEMFE ימין

מק"ט 540901 540902

ימין

NEMFE שמאל

70

540901

מידות במ"מ

65

מ«מ 55 KIMA מנעול

תיאור פריט

מק"ט

70

540903 למפתח 540904 לצילינדר 540898 לשירותים

55

84

540898

540903

540904

02-9925992 : טל' להזמנות

77

Made with FlippingBook flipbook maker