שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מנעולים לדלתות ביטחון

מנעול לדלת ביטחון )פלדלת(

תיאור פריט

מק"ט

540886 PROMAX

מנעולים לדלתות

ימין

הפיך

מק"ט תיאור פריט 540893 דגם חדש מרובע ימין 540894 דגם חדש מרובע שמאל 540892 דגם ישן מעוגל הפיך מנעול לדלת ביטחון חוסם

540892

540893 540894

מנעול עליון לדלת ביטחון

Made In Italy

תיאור פריט

מק"ט

540666 JUWEL 540765 SECUREMME 400012

540666

540765

חזית עגולה SECUREMME

400015 רב«ח נעילת צילינדר

400012

400015

02-9925992 : טל' להזמנות

79

Made with FlippingBook flipbook maker