שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מנעולים חשמליים

Made In Spain

מק"ט תיאור פריט 561120 סטנדרטי עם מפסק שבת בבליסטר 561111 סטנדרטי עם מפסק שבת 569970 ללא מפסק שבת 561112 מתכוונן עם השהייה 561105 חזק במיוחד )ללא מפסק שבת( 561109 מ"מ עם השהייה 16.5 דק ספרד JIS מנעולים חשמליים תוצרת

561112

561105

569970

561109

561111

561120

בבליסטר

השהיה

בקופסה

חזק במיוחד

דק

מק"ט תיאור פריט 561114 מתכוונן עם השהייה קצר 569958 12V-AC קצר 569960 24V-AC קצר 569998 12V-DC קצר פעולה הפוכה 569999 24V -DC קצר פעולה הפוכה 569961 24V -DC קצר פעולה רגילה ספרד JIS מנעולים חשמליים קצרים תוצרת תיאור פריט 569968 זווית למנעול חשמלי בדלת פלדלת ימין 569967 זווית למנעול חשמלי בדלת פלדלת שמאל 569963 - ספרדי JIS סימטרי מתאים לימין ושמאל מנעול חשמלי ונגדי לפלדלת מק"ט

569958

561114

569968

569967

569963

מק"ט תיאור פריט 561130 סטנדרט )מרובע( 561131 עם אפשרות לפתיחה מכנית מפסק חיצוני לתריס חשמלי

561130

561131

שיווק ופרזול חגי בע«מ

80

Made with FlippingBook flipbook maker