שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מנעולים חשמליים

Made In Spain

JIS אלקטרו מגנט תוצרת

תיאור פריט

מק"ט 720300 720500

ק"ג 300

ק"ג 500 720301 לדלת אש

720300 720500

720301

JIS מתאם לאלקטרו מגנט תוצרת

מנעולים לדלתות

תיאור פריט

מק"ט 720302 720303 720306 720307

L ק«ג - דגם 300 L ק«ג - דגם 500 Z ק«ג - דגם 300

Z ק«ג - דגם 500 720305 מתאם לדלת זכוכית

720306

720302

ק«ג 300\500 לאלקטרו מגנט

720303

720307

720305

מנעול חשמלי חיצוני

תיאור פריט

מק"ט 568888 568880 568881

איטליה ISEO תוצרת

איטליה ICSA ימין תוצרת איטליה ICSA שמאל תוצרת

568888

568880 568881

Made In Italy

ימין שמאל

מק"ט תיאור פריט 569959 לידית בהלה ללא מפסק 569957 לידית בהלה עם מפסק 569939 חובק לדלתות זכוכית מנעולים חשמליים שונים

569959 569957

569939

02-9925992 : טל' להזמנות

81

Made with FlippingBook flipbook maker