שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מנעולים לדלתות זכוכית

מנעולים לדלתות זכוכית

מק"ט תיאור פריט 569944 פנימי בתוך חובק זכוכית )משופע( עם פין 569946 פנימי בתוך חובק זכוכית )מלבני( עם פין 569947 פנימי בתוך חובק זכוכית לשונית נטרקת 569948 פנימי בתוך חובק זכוכית לשונית נטרקת שמאל 569951 חובק לדלת זכוכית )נעילת פין( 569949 חובק לדלת זכוכית כפולה )שני פינים( 351098 חובק לדלת זכוכית עם זוג אוזניים למנעול תלייה 569950 חובק לדלת זכוכית הזזה )לשון נופלת דו צדדית( 569952 חובק לדלת זכוכית מלבני – לשונית רגילה 569953 חובק לדלת זכוכית מלבני – לשונית פין 569956 חובק מלבני לדלת זכוכית )נעילת פין( 569954 חובק מלבני מרכזי עליון או תחתון – לשונית פין 569936 חובק מיני לדלת זכוכית כפולה )נעילת בריח( 569935 חובק מלבני פינתי עליון או תחתון – לשונית פין 569942 חובק מלבני עם ידית

569944

569946

569947 569948

569949

351098

569951

569950

569952

569953

569956

569954

569936

569935

569942

שיווק ופרזול חגי בע«מ

82

Made with FlippingBook flipbook maker