שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מנעולי מספרים מכאניים

PROMAX מנעול מספרים מכאני

פטנט רשום

תיאור פריט

מק"ט 590021 590020 590012 590013

נעילה ניטרקת ניקל מט EASY CODE נעילה ניטרקת ברונזה EASY CODE

Easy-Code הדגם המקורי מנעול מאסיבי וחזק במיוחד החלפת קוד פשוטה י המשתמש ״ ע איכות מובטחת!

נעילת בריח ניקל EASY CODE

נעילת בריח ברונזה EASY CODE 590008 נעילה באמצעות בריח חיצוני ניקל מט 590019 נעילה באמצעות בריח חיצוני ברונזה

590020

מנעולים לדלתות

מ«מ 159

590012

PROMAX מנעול מספרים מכאני נעילה נטרקת )ידית מלבנית(

נעילה נטרקת

תיאור פריט

מק"ט

590010 ניקל 590011 ברונזה 590014 אוקסיד

מ«מ 140

מנעולי מספרים מכאניים מיוחדים

דו צדדי

תיאור פריט

מק"ט 590031 590030

PROMAX דו צדדי ניקל מט EASY CODE PROMAX דו צדדי ברונזה EASY CODE

590024 לשונית ניטרקת ניקל מט )שינוי קוד בחזית המנעול( 590034 לשונית ניטרקת ברונזה )שינוי קוד בחזית המנעול( 590028 עם ידית למנעול ניקל מט 590029 עם ידית למנעול ברונזה

590028 590029

590031

101 מתאים למנעול

590024

02-9925992 : טל' להזמנות

83

Made with FlippingBook flipbook maker