שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מנעולי מגירה

טיוואן

PROMAX מנעול מגירה מ«מ Ø 19

תיאור פריט

מק"ט 600200 600201 600300 600301

שכפול מפתח צד אחד

מ"מ רגיל 20 גובה מ"מ אחיד 20 גובה מ"מ רגיל 30 גובה מ"מ אחיד 30 גובה

יח' 12 - • יח' מכירה

600200

PROMAX מנעול מגירה מ"מ Ø 19

תיאור פריט מ"מ 20 גובה מ"מ 30 גובה

מק"ט 571839 571838 571837 571836

מ«מ בבליסטר 20 גובה מ“מ בבליסטר 30 גובה

571839

571837

EVERGOOD מנעול מגירה מ«מ Ø 19

תיאור פריט

מק"ט 571842 572842 571847 571843 572843 572844 571844 571845

מ"מ רגיל 20 גובה מ"מ אחיד 20 גובה מ"מ מסטר 20 גובה מ"מ רגיל 30 גובה מ"מ אחיד 30 גובה מ"מ מסטר 30 גובה מ"מ אחיד 40 גובה מ"מ מיוחד 40 גובה

טיוואן

571842

יח' 12 - • יח' מכירה

מנעול מגירה יונה בר לתיבות דואר, אורגינל 325 דגם

נגדי למנעול מגירה

תיאור פריט

מק"ט 109353 109354

תיאור פריט

מק"ט

מ"מ( 32×13) 275 דגם מ"מ( 57 )אורך 76 דגם

570325 סטנדרטי 570324 עם מפסק אחורי

109353 109354

570325

שיווק ופרזול חגי בע«מ

88

Made with FlippingBook flipbook maker