שיווק חגי - קטלוג מוצרים

EVERGOOD מנעולי מגירה מיוחדים

טיוואן

מנעול מגירה מחוזק מ«מ 20 מ«מ גובה Ø 19

נעילה כפולה

מק"ט תיאור פריט 571855 נעילה כפולה, אחיד

מנעול מגירה מיוחד מ«מ 20 מ«מ גובה Ø 16

תיאור פריט

מק"ט

מנעולים לארונות

571848 רגיל 571850 אחיד

571846 עגול רגיל 571851 עגול אחיד

571846

571848

Ø16

מנעול מגירה ניטרק מ«מ 20 מ«מ גובה Ø 19

מנעול לדלת הזזה מ«מ 20 מ"מ גובה Ø 19

הזזה

תיאור פריט

מק"ט

ניטרק

תיאור פריט

מק"ט

572841 רגיל 572840 אחיד

579490 רגיל 579489 אחיד

מנעול מגירה מרוני מ«מ Ø 20 מק"ט

נעילות מרוני 2 מנעול מגירה מ«מ 20 מ«מ גובה Ø 20

מנעול מגירה דגם אבץ מ«מ 20 מ«מ גובה Ø 20

תיאור פריט

תיאור פריט

מק"ט

תיאור פריט

מק"ט

מ"מ רגיל 20 גובה מ"מ אחיד 20 גובה מ"מ מסטר 20 גובה מ"מ רגיל 30 גובה מ"מ אחיד 30 גובה מ"מ מסטר 30 גובה

579520 579521 579522 579525 579526 579527

573842 רגיל 573843 אחיד

579500 רגיל 579501 אחיד

יח' 12 - • יח' מכירה

Made In Italy

579520

02-9925992 : טל' להזמנות

89

Made with FlippingBook flipbook maker