שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מנעולי הברגה

טיוואן

PROMAX מנעול הברגה מ«מ Ø 19

תיאור פריט

מק"ט 600160 600161 600220 600221 600280 600281

מ"מ רגיל 16 אורך מ"מ אחיד 16 אורך מ"מ רגיל 22 אורך מ"מ אחיד 22 אורך מ"מ רגיל 30 אורך מ"מ אחיד 30 אורך

שכפול מפתח צד אחד

600160

יח' 12 - • יח' מכירה

EVERGOOD מנעול הברגה מ«מ Ø 19

תיאור פריט

מק"ט 580015 580018 580019 580022 580030

מ"מ רגיל 16 אורך מ"מ אחיד 16 אורך מ"מ מסטר 16 אורך מ"מ רגיל 20 אורך מ"מ רגיל 30 אורך

580015

יח' 12 - • יח' מכירה

מנעול הברגה מ«מ Ø 19

תיאור פריט מ"מ 16 אורך מ"מ 20 אורך

מק"ט 580008 580009 580035 580036 580037

מ«מ בבליסטר 16 אורך מ«מ בבליסטר 20 אורך מ«מ בבליסטר 30 אורך

580008

580036

יח' 12 - • יח' מכירה

מנעול הברגה מיוחד מ«מ Ø 19 מק"ט תיאור פריט 580014

מ"מ אחיד 11 אורך

יח' 12 - • יח' מכירה

שיווק ופרזול חגי בע«מ

90

Made with FlippingBook flipbook maker