שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מנעולי הברגה

טיוואן

קוטר

מנעול הברגה עם לשונית כפופה PROMAX מ«מ Ø 19 מק"ט תיאור פריט 600162 מ"מ 16 אורך 600222 מ"מ 22 אורך 600282 מ"מ 30 אורך יח' 12 - • יח' מכירה

אורך

600162

מנעולים לארונות

מנעול הברגה עם לשונית כפופה EVERGOOD מ«מ Ø 19

תיאור פריט מ«מ 16 אורך מ«מ 20 אורך מ«מ 30 אורך

מק"ט 580016 580023 580033

שרטוטי לשוניות כפופות למנעולי הברגה

תיאור פריט

מק"ט 580156 580157 580158 580159 580160 580161 580166 580168 580169

3

1

6

5

1 מספר 2 מספר 3 מספר 4 מספר 5 מספר 6 מספר 7 מספר

7

4

2

580168

580169

קרס + מ"מ 38 קרס + מ"מ 48

1:1 השרטוטים בקנה מידה

מנעול הברגה שיקאגו מ«מ Ø 20

תיאור פריט מ"מ 11 אורך מ"מ 16 אורך מ"מ 20 אורך מ"מ 25 אורך מ"מ 30 אורך מ"מ 35 אורך

מק"ט 582150 582160 582220 582250 582300 582350

582150

• ניתן להזמין מנעולים אחידים

02-9925992 : טל' להזמנות

91

Made with FlippingBook flipbook maker