שיווק חגי - קטלוג מוצרים

מנעולים לארונות

טיוואן

ידיות לארונות פח משרדיים

תיאור פריט

מק"ט 808008 808011 808013

L דגם EVERGOOD T דגם EVERGOOD

עגולה EVERGOOD 808012 מלבני פלסטיק לשונית ישרה 808010 מלבני פלסטיק לשונית כפופה

808008

808011

מנעולים לארונות

לשונית ישרה/ כפופה

808013

808012 808010

ידיות ומנעולים לטנדרים

תיאור פריט

מק"ט 808014 808015

עם מוט L דגם EVERGOOD עם מוט T דגם EVERGOOD

808020 מנעול אחורי לטנדר 808016 מתכת שקועה

808014

808015

808020

808016

02-9925992 : טל' להזמנות

95

Made with FlippingBook flipbook maker