שיווק חגי - קטלוג מוצרים

PROMAX מנעולי אופניים

מנעול פרסה לאופניים

תיאור פריט

מק"ט 790006

חדש!

ס«מ 16x28 צבעוני • המידה מציינת את המפתח הפנימי של המנעול

ציפוי סיליקון

מנעולים לרכבים

790006

מנעול פרסה לאופניים

תיאור פריט

מק"ט 790001 790000 790003 790002

מתכוונן

ס«מ 21 קצר אורך ס«מ 32 גדול אורך ס«מ 9 מיני אורך

ס«מ 33 גדול מתכוונן אורך עד • המידה מציינת את המפתח הפנימי של המנעול

790002

790003

790000 790001

מתכוונן

מנעולי מספרים פרסה

תיאור פריט

מק"ט 341543 341530 341540 341542

( ס«מ 27-37x7.5) מתכוונן

( ס«מ 17×7.5) קצר ( ס«מ 28×7.5) ארוך ( ס«מ 14×11) גדול

גובה × • מידת רוחב

341542

341543

341530 341540

02-9925992 : טל' להזמנות

99

Made with FlippingBook flipbook maker