שיווק חגי - קטלוג מוצרים

- 2022 - קטלוג מהדורה מוקדמת לאתר

כל הזכויות שמורות לחברת "שיווק ופרזול חגי בע"מ". אין להעתיק, לשכפל, או לצלם את הקטלוג או חלקים ממנו, בכל דרך שהיא, ללא קבלת היתר בכתב על כך מהנהלת חברת © "שיווק ופרזול חגי בע"מ". • לחברת "שיווק ופרזול חגי בע"מ" הזכות להגביל ולשנות כמויות מכירה ולערוך שינויים במלאי ובמגוון המוצרים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. • התמונות בקטלוג הן להמחשה בלבד. • ייתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים לבין הגוונים המדוייקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. • בכל מודעת מוצר מופיעים הפרטים הבאים: תצלום, מפרט או תיאור כללי של המוצרים. במקרה של אי התאמה, האמור במלל גובר על המופיע בתצלום. האמור בגוף המלל גובר על האמור בכותרת. • טעות במודעת המוצר: בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המופיעים במודעות המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר ("המוצר הקיים"), תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר וזו תהא תרופתו היחידה, בכפוף להחזרת המוצר תקין ובאריזתו המקורית. ימי עסקים אלא אם צוין אחרת ועשוי להשתנות בהתאם למועד האספקת מהיצרן. 21 • זמן אספקת המוצרים תוך • קטלוג זה מנוסח בלשון זכר והוא מתייחס גם ללשון נקבה.

2

Made with FlippingBook flipbook maker