מתנ"ס שלומי - חוברת חוגים, פנאי והעשרה 2019-2020

מרכז קהילתי שלומי

1/9/19-30/6/20 נהלי הרשמה ותשלומים לחוגים לשנת הפעילות תש״ף • פתיחת חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים. • ההשתתפות בחוג מותנית בהסדרת התשלום מראש לכל חודשי הפעילות, הסכום הוא שנתי ולא חודשי. • לחודש, (על צ'ק חוזר יחויב בעל הצ'ק 20 ,15 ,10 ,5 ,1 אמצעי תשלום: בצ'קים בתאריכים עוקבים בכל לחודש (אם חל שינוי בכרטיס האשראי 20 לכל צ'ק), או בכרטיס אשראי שיחויב בכל ₪ 25 בדמי עמלה בסך במהלך השנה יש להודיע למזכירות המתנ"ס), או במזומן, לא ניתן לבטל חיוב באופן חד צדדי ובניגוד להסכם. • פעילויות בהן ההשתתפות כרוכה בדמי חבר שנתית לא יינתן החזר כספי בגין הפסקת הפעילות. • במקרה של סיום ההשתתפות בחוג לפני תום שנת הפעילות, יינתנו החזרים בהתאם לחוק. • במקרה של שיעור ניסיון, תשלום החוג יכלול את שיעור הניסיון. במידה ולא ממשיכים בחוג- אין צורך בתשלום. • יש אפשרות להעביר את הזיכוי לחוג/פעילות אחר/ת. לא יתבצעו העברות מחוג לחוג אלא בהסכמת שני הצדדים, ובמילוי טופס ביטול/רישום לחוג במזכירות. • קבלת זיכוי עבור ביטול השתתפות בחוג יתקיים בתנאים הבאים: א. מילוי טופס ביטול במזכירות (לא למדריך) וקבלת אישור על כך (לא תתקבלנה הודעות בע"פ). ב. ביטול בשל מיעוט נרשמים. ג. הפרישה מהחוג תיחשב החל מסוף אותו חודש בו נמסרה ההודעה בכתב. ד. במידה והמשתתף זכה בהנחה, ינוכה סכום ההנחה מהזיכוי. ה. דמי רישום, ביטוח ודמי טיפול אינם מוחזרים. • בפעילות שתבוטל ע"י המדריך, תימסר הודעה למשתתפים (עפ"י מס' הטלפון הרשום במזכירות) הפעילות תוחזר במועד אחר שיקבע ע"י המדריך. • ההרשמה תתבצע אך ורק ע"י מילוי טופס ההרשמה. • ימים. 7 משתתף שלא עמד בתשלומים, מנהל המתנ"ס רשאי להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של • www . hugim . org . il לנוחיותכם ניתן להירשם לפעילויות דרך האינטרנט בכתובת: • משרדי המזכירות סגורים לרגל ספירת מלאי. 31/12/19 בתאריך לוח חופשות בתחשיב עלות החוגים נלקחו בחשבון חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות במידה וקיים חוב קודם למתנ"ס, ההשתתפות בפעילות מותנית בהסדרת החוב. • בתחשיב עלות החוגים נלקחו בחשבון חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות.

פעילות בחוגים

ימים

תאריכים

חג

2/10/19 חזרה לפעילות ביום רביעי

ראשון, שני, שלישי

29/9-1/10/1 כ"ט באלול- ב' בתשרי

ראש השנה

10/10/19 חזרה לפעילות ביום חמישי

שלישי, רביעי

8-9/10/19 ט' בתשרי-י' בתשרי

יום הכיפורים

ראשון-חמישי ראשון-שני

22/10/19 חזרה לפעילות ביום שלישי

13-21/10/19 י'ד בתשרי–כ'ב בתשרי

סוכות

אין פעילות חוגית

שלישי

10/3/2020 י"ד באדר

פורים

16/4/20 חזרה לפעילות ביום חמישי

שלישי - רביעי

7-15/4/20 י"ג בניסן – כ"א בניסן

פסח

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום הזיכרון לשואה ולגבורה ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל יום הזיכרון ויום העצמאות

19:00 פעילות עד השעה

שני

20/4/20 – כ"ו בניסן

20:00 פעילות מהשעה

שלישי

21/4/20 – כ"ז בניסן

19:00 פעילות עד השעה

שני

27/4/20 ג' באייר

30/4/20 חזרה לפעילות ביום חמישי

שלישי רביעי

28-29/4/20 ד' – ה' באייר

31/5/20 חזרה לפעילות ביום ראשון

חמישי

28/5/20 ה' בסיון

שבועות

ראשון - חמישי ראשון – חמישי ראשון - שלישי

י"ט באב – ה' באלול 9-25/8/20

חופשת קיץ מרוכזת

26/8/20 חזרה לפעילות ביום רביעי

בחירות לכנסת - יום שבתון - לא יתקיימו חוגים 17/9

Made with FlippingBook Learn more on our blog