סירקה - BACK TO SCHOOL - 2019

1

מחברות ספירלה שורות/ משבצות

5

אוגדנית

6-7 8-9

אינדקס 10-11 תיק גומי 12-13 A4 רינג 14-15 מדבקות למחברת 16-19 עטיפות למחברת וספר 20-23 מחק לבן 28-29 מספריים בבליסטר 30 ס"מ 15 סרגל מתכת 31 צבעים 6 עט 32 עפרונות במארז 12 סט 32 מסגרת לתמונה 33 24 25 26 גרם 23 דבק סטיק מחדד מתכת מיכל

58

230 V ,7 W מנורת לילה

מנורת קריאה

59 59 59 59 60 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63 63 64 64 65 65

שרשרת אורות

מנורת מפסק

1/4 / תיק ציור 1/8 תיק ציור

מנורת שולחן

מטען לרכב

מטען

סוללת גיבוי

כבל טעינה ונתונים

כבל מתגלגל

דיסק און קי

רמקול בלוטוס

עם קופסת נשיאה אוזניות

סט כלי כתיבה ופנקס מרובע

עם ראשים מתחלפים אוזניות

סט חותמות פאזל לצביעה

34 34 35 36 37 37 37 38 39

אוזניות לילדים

אוזניות קשת

תמונות תלת מימד לצביעה

עכבר אופטי

טושים וחותמות 6 סט

שעון ספורט

מחק על עפרון

כיסוי לאייפון

מגירות 3 סט

טבעת סטנד

ספר זכרונות תיק

מוט סלפי

קופה

פאוץ לנייד

קופסת פח לעפרונות

40-41 לוח מחיק 42-43 קלמרים 44

בקבוק לשתיה קלה

46-47 יומן כריכה קשה 48-49 יומן כריכה רכה סקוץ' 50-51 יומן כריכה רכה סקוץ' ערבית 52 15/21 יומן יומי 53 15/21 יומן שבועי 54 17/24 יומן שבועי 55 7.5/11 יומן כיס שבועי 55 12.5/17 יומן יומי 55 9.5/17 יומן שבועי 56 Study מחברות 57 Onecolor מחברות

2

3

4

מחברות ספירלה יח' 10/40 : כמות באריזה

2019264 | משבצות | ברצלונה

2019263 | שורות | ברצלונה

2019147 | משבצות | מיניונים

2019148 | שורות | מיניונים

5

אוגדנית יח' 12 : כמות באריזה

2019250 | ברצלונה

2019011 | צעצוע של סיפור

2019003 | מיניונים

2019008 | ספיידרמן

2019004 | נסיכות

2019010 | צומצום

6

יח' 10/40 : כמות באריזה אוגדנית

2019005 | הנסיכה סופיה

2019001 | הנסיכה אלנה

2019000 | אלאדין

2019009 | ערפדינה

2019006 | סמארט בנות

2019007 | סמארט בנים

2019002 | ברבי

7

יח' 10/40 : כמות באריזה כיסים 20 אינדקס

2019014 | מיניונים

2019019 | ספיידרמן

2019249 | ברצלונה

2019013 | ברבי

2019012 | הנסיכה אלנה

2019016 | הנסיכה סופיה

2019020 | צומצום

2019015 | נסיכות

8

יח' 10/40 : כמות באריזה כיסים 20 אינדקס

2019017 | סמארט בנות

2019018 | סמארט בנים

9

יח' 12 : כמות באריזה תיק גומי

2019224 | ספיידרמן

2019259 | ברצלונה

2019219 | מיניונים

2018063 | צעצוע של סיפור

2019220 | נסיכות

2019226 | צומצום

10

יח' 12 : כמות באריזה תיק גומי

2019216 | אלאדין

2019217 | הנסיכה אלנה

2019221 | הנסיכה סופיה

2019225 | ערפדינה

2019218 | ברבי

2019222 | סמארט בנות

2019223 | סמארט בנים

11

24 יח', כמות בקרטון 12 : כמות באריזה A4 רינג

2019212 | ספיידרמן

2019248 | ברצלונה

2019207 | מיניונים

2019215 | צעצוע של סיפור

2019208 | נסיכות

2019214 | צומצום

12

24 יח', כמות בקרטון 12 : כמות באריזה A4 רינג

2019204 | אלאדין

2019205 | הנסיכה אלנה

2019209 | הנסיכה סופיה

2019213 | ערפדינה

2019206 | ברבי

2019210 | סמארט בנות

2019211 | סמארט בנים

13

יח' 24 : כמות באריזה מדבקות למחברת (שלישייה)

2019119 | ספיידרמן

2019251 | ברצלונה

2019113 | מיניונים

2019122 | צעצוע של סיפור

2019114 | נסיכות

2019121 | צומצום

14

יח' 24 : כמות באריזה מדבקות למחברת (שלישייה)

2019115 | הנסיכה סופיה

2019111 | הנסיכה אלנה

2019120 | ערפדינה

2019110 | אלאדין

2019118 | סמארט גנרי

2019117 | סמארט בנים

2019116 | סמארט בנות

2019112 | ברבי

15

יח' 32/12 : כמות באריזה עטיפות למחברת וספר

2019167 | עטיפה למחברת | מיניונים

2019255 | עטיפה למחברת | ברצלונה

2019179 | עטיפה לספר | מיניונים

2019256 | עטיפה לספר | ברצלונה

2019175 | עטיפה למחברת | צעצוע של סיפור

2019172 | עטיפה למחברת | ספיידרמן

2019187 | עטיפה לספר | צעצוע של סיפור

2019184 | עטיפה לספר | ספיידרמן

16

יח' 32/12 : כמות באריזה עטיפות למחברת וספר

2019168 | עטיפה למחברת | נסיכות

2019174 | עטיפה למחברת | צומצום

2019180 | עטיפה לספר | נסיכות

2019186 | עטיפה לספר | צומצום

2019171 | עטיפה למחברת | סמארט בנים

2019170 | עטיפה למחברת | סמארט בנות

2019183 | עטיפה לספר | סמארט בנים

2019182 | עטיפה לספר | סמארט בנות

17

יח' 32/12 : כמות באריזה עטיפות למחברת וספר

2019165 | עטיפה למחברת | הנסיכה אלנה

2019169 | עטיפה למחברת | הנסיכה סופיה

2019177 | עטיפה לספר | הנסיכה אלנה

2019181 | עטיפה לספר | הנסיכה סופיה

2019173 | עטיפה למחברת | ערפדינה

2019164 | עטיפה למחברת | אלאדין

2019185 | עטיפה לספר | ערפדינה

2019176 | עטיפה לספר | אלאדין

18

יח' 32/12 : כמות באריזה עטיפות למחברת וספר

2019166 | עטיפה למחברת | ברבי

2019178 | עטיפה לספר | ברבי

19

יח' 12 : כמות באריזה תיק ציור

2019257 | גיליון 1/8 | ברצלונה

2019258 | גיליון 1/4 | ברצלונה

2019247 | גיליון 1/8 | צעצוע של סיפור

2019237 | גיליון 1/4 | צעצוע של סיפור

2019244 | גיליון 1/8 | ספיידרמן

2019234 | גיליון 1/4 | ספיידרמן

20

יח' 12 : כמות באריזה תיק ציור

2019242 | גיליון 1/8 | נסיכות

2019232 | גיליון 1/4 | נסיכות

2019236 | גיליון 1/4 | צומצום

2019246 | גיליון 1/8 | צומצום

2019241 | גיליון 1/8 | מיניונים

2019231 | גיליון 1/4 | מיניונים

21

יח' 12 : כמות באריזה תיק ציור

2019243 | גיליון 1/8 | הנסיכה סופיה

2019233 | גיליון 1/4 | הנסיכה סופיה

2019229 | גיליון 1/4 | הנסיכה אלנה

2019239 | גיליון 1/8 | הנסיכה אלנה

2019235 | גיליון 1/4 | ערפדינה

2019245 | גיליון 1/8 | ערפדינה

22

יח' 12 : כמות באריזה תיק ציור

2019238 | גיליון 1/8 | אלאדין

2019228 | גיליון 1/4 | אלאדין

2019240 | גיליון 1/8 | ברבי

2019230 | גיליון 1/4 | ברבי

23

יח' 24 : כמות באריזה גר' 23 דבק סטיק

2018052 | מיניונים

2019033 | צעצוע של סיפור

2019030 | ספיידרמן

2018019 | ברצלונה

2019026 | הנסיכה אלנה

2019029 | הנסיכה סופיה

2019025 | אלאדין

2019031 | ערפדינה

2019032 | צומצום

2019028 | נסיכות

2019027 | ברבי

24

יח' 24 : כמות באריזה מחדד מתכת מיכל שני חורים

2019131 | צעצוע של סיפור

2019129 | ספיידרמן

2018016 | ברצלונה

2019130 | ערפדינה

2019126 | מיניונים

2019124 | הנסיכה אלנה

2019125 | ברבי

2019128 | הנסיכה סופיה

2019123 | אלאדין

9050154 | צומצום

2019127 | נסיכות

25

מחק לבן יח' 48 : כמות באריזה

2019134 | ספיידרמן

2018018 | ברצלונה

2019136 | צעצוע של סיפור

2018051 | מיניונים

2018187 | הנסיכה אלנה

2019135 | ערפדינה

2018236 | ברבי

9050336 | הנסיכה סופיה

2019132 | אלאדין

2019133 | נסיכות

2018085 | צומצום

26

27

יח' 24 : כמות באריזה ' בבליסטר 5.5 מספריים

2019143 | ספיידרמן

2019146 | צעצוע של סיפור

2018015 | ברצלונה

2019141 | נסיכות

2019140 | מיניונים

2019145 | צומצום

28

יח' 24 : כמות באריזה ' בבליסטר 5.5 מספריים

2019142 | הנסיכה סופיה

2019138 | הנסיכה אלנה

2019144 | ערפדינה

2019139 | ברבי

2019137 | אלאדין

29

יח' 24 : כמות באריזה ס"מ מתכת 15 סרגל

2018053 | מיניונים

2019152 | מיניונים

2019155 | ספיידרמן

2019157 | צעצוע של סיפור

2018020 | ברצלונה

2018214 | פלונטר

2019149 | אלאדין

2019153 | נסיכות

2019154 | הנסיכה סופיה

2019156 | ערפדינה

2018189 | אלנה

2018087 | צומצום

2018111 | אימוג'י

2018238 | ברבי

2019151 | ברבי

30

יח' 36 : כמות באריזה צבעים 6 עט

2018047 | מיניונים

2018129 | ספיידרמן

2019161 | ספיידרמן

2019163 | צעצוע של סיפור

2018014 | ברצלונה

2019158 | אלאדין

2019162 | ערפדינה

2019160 | הנסיכה סופיה

2018182 | הנסיכה אלנה

2019159 | נסיכות

2018232 | ברבי

9050152 | צומצום

31

יח' 12 : כמות באריזה עפרונות במארז 12

2019188 | נסיכות

2018090 | צומצום

2018137 | ספיידרמן

2018056 | מיניונים

2018193 | אלנה

2019189 | צעצוע

מסגרת לתמונה יח' 12 : כמות באריזה

2018192 | הנסיכה אלנה

2018240 | ברבי

2018089 | צומצום

2018157 | הנסיכה סופיה

32

יח' 12 : כמות באריזה סט כלי כתיבה ופנקס

2018191 | הנסיכה אלנה

2018021 | ברצלונה

2018113 | אימוג'י

2018156 | הנסיכה סופיה

2018136 | ספיידרמן

2018055 | מיניונים

2018088 | צומצום

2018216 | פלונטר

33

יח' 12 : כמות באריזה סט חותמות

2018264 | כח פיג'י

2018249 | מיניונים

2018255 | הנסיכה אלנה

2018252 | אימוג'י

פאזל לצביעה יח' 12 : כמות באריזה

2018250 | מיניונים

2018256 | הנסיכה אלנה

2018265 | כח פיג'י

2018253 | ספיידרמן

34

תמונת תלת מימד לצביעה

יח' 12 : כמות באריזה

2018257 | הנסיכה אלנה

2018254 | ספיידרמן

2018266 | כח פיג'י

2018251 | מיניונים

35

יח' 12 : כמות באריזה טושים וחותמות 6 סט

2018135 | ספיידרמן

2018112 | אימוג'י

2018054 | מיניונים

2018239 | ברבי

2018215 | פלונטר

2018190 | הנסיכה אלנה

2018246 | כוח פיג'י

36

יח' 12 : כמות באריזה מחק על עפרון

יח' 12 : כמות באריזה

2018138 | ספיידרמן

2018241 | ברבי

2018217 | פלונטר

2018194 | הנסיכה אלנה

2018115 | אימוג'י

מגירות 3 סט יח' 12 : כמות באריזה

2018260 | פלונטר

2018258 | הנסיכה אלנה

2018262 | חד קרן

ספר זכרונות תיק יח' 12 : כמות באריזה

2018261 | פלונטר

2018259 | הנסיכה אלנה

2018263 | חד קרן

37

יח' 12 : כמות באריזה קופה

4012228 | הנסיכה אלנה

9050244 | ספיידרמן

9050032 | ברצלונה

9050124 | הנסיכה סופיה

4012227 | צומצום

9050184 | טינקרבל

38

יח' 12 : כמות באריזה קופסת פח לעפרונות

2018050 | מיניונים

2018132 | ספיידרמן

2018017 | ברצלונה

2019192 | הנסיכה סופיה

2018186 | הנסיכה אלנה

2018108 | אימוג'י

2018235 | ברבי

39

יח' 12 : כמות באריזה 20 X 30 לוח מחיק

2019103 | מיניונים

2019109 | צעצוע של סיפור

2019106 | ספיידרמן

2019104 | נסיכות

2019102 | ברבי

40

יח' 12 : כמות באריזה 20 X 30 לוח מחיק

2019105 | הנסיכה סופיה

2019108 | צומצום

2019100 | אלאדין

2019101 | הנסיכה אלנה

41

יח' 12 : כמות באריזה תאים מתרחבים 2 קלמרים

תאים מתרחבים 2 קלמרים

2019200 | ספיידרמן

2019197 | מיניונים

יח' 12 : כמות באריזה

2019198 | נסיכות

2019196 | ברבי

2019199 | הנסיכה סופיה

2019201 | ערפדינה

2019202 | צומצום

2019203 | צעצוע של סיפור

42

יח' 12 : כמות באריזה תאים מתרחבים 2 קלמרים

2019195 | הנסיכה אלנה

2019194 | אלאדין

קלמרים ברצלונה יח' 12 : כמות באריזה

2019260 | כחול/אדום תאים מתרחב 2

2019262 | כחול/תכלת תאים 2

2019261 | כחול/אדום תאים 2

43

יח' 12 : כמות באריזה בקבוק שתיה

2019022 | חד קרן

2019024 | מיניונים

2019023 | כדורגל

2019021 | ברבי

9050342 | סמארט

2018060 | מיניונים

2018248 | כוח פי ג'י

2018245 | ברבי

44

45

יח' 6 : כמות באריזה יומן כריכה קשה

2019064 | ספיידרמן

2019252 | ברצלונה

2019059 | מיניונים

2019067 | צעצוע של סיפור

2019060 | נסיכות

2019066 | צומצום

46

יומן כריכה קשה יח' 6 : כמות באריזה

2019056 | אלאדין

2019057 | הנסיכה אלנה

2019061 | הנסיכה סופיה

2019065 | ערפדינה

2019063 | סמארט בנים

2019062 | סמארט בנות

2019058 | ברבי

47

יומן כריכה רכה סקוץ' יח' 6 : כמות באריזה

2019076 | ספיידרמן

2019253 | ברצלונה

2019071 | מיניונים

2019079 | צעצוע של סיפור

2019078 | צומצום

2019072 | נסיכות

48

יח' 6 : כמות באריזה יומן כריכה רכה סקוץ'

2019069 | הנסיכה אלנה

2019068 | אלאדין

2019073 | הנסיכה סופיה

2019077 | ערפדינה

2019070 | ברבי

2019075 | סמארט בנים

2019074 | סמארט בנות

49

יומן כריכה רכה סקוץ' ערבית יח' 6 : כמות באריזה

2019042 | ספיידרמן ערבית

2019254 | ברצלונה ערבית

2019037 | מיניונים ערבית

2019045 | ערבית צעצוע של סיפור

2019038 | נסיכות ערבית

2019044 | צומצום ערבית

50

יח' 6 : כמות באריזה יומן כריכה רכה סקוץ' ערבית

2019035 | הנסיכה אלנה ערבית

2019034 | ערבית אלאדין

2019039 | הנסיכה סופיה ערבית

2019043 | ערפדינה ערבית

2019036 | ברבי ערבית

2019041 | סמארט בנים ערבית

2019040 | סמארט בנות ערבית

51

15/21 יומן יומי יח' 6 : כמות באריזה יומן כריכה קשה בוגרים

2019053 | פרחים

2019055 | ציפורים

2019051 | ינשופים

2019052 | פלמינגו

2019054 | פרפרים

52

15/21 יומן שבועי יח' 6 : כמות באריזה יומן כריכה קשה בוגרים

2019082 | פרחים

2019084 | ציפורים

2019080 | ינשופים

2019081 | פלמינגו

2019083 | פרפרים

53

יח' 12 : כמות באריזה יח' 6 : כמות באריזה 17/24 יומן שבועי יומן כריכה קשה בוגרים

2019087 | פרחים

2019089 | ציפורים

2019085 | ינשופים

2019086 | פלמינגו

2019088 | פרפרים

54

יומן כריכה קשה בוגרים

12.5/17 יומן יומי

יח' 6 : כמות באריזה

2018294 | פלמינגו

2018293 | פרפרים

2018292 | פרחים

2018291 | ציפורים

2018295 | ינשופים

יח' 6 : כמות באריזה 7.5/11 יומן כיס שבועי

2019090 | ינשופים

2019091 | פלמינגו

2019093 | פרפרים

2019092 | פרחים

2019094 | ציפורים

9.5/17 יומן שבועי יח' 6 : כמות באריזה

2019095 | ים ינשופ

2019096 | פלמינגו

2019098 | פרפרים

2019097 | פרחים

2019099 | ציפורים

55

יח' 12 : כמות באריזה Study מחברות

0310419 | PP שורה STUDY A 4 ספירל

0310418 | PP חשבון STUDY A 4 ספירל

0310422 | PP חשבון STUDY A 5 ספירל

0310421 | PP שורה STUDY A 5 ספירל

0310704 | A5 דף חשבון 80 נושא 2 מחברת

0310703 | A5 דף שורה 80 נושא 2 מחברת

0310706 | A5 דף חשבון 120 נושא 3 מחברת

0310705 | A5 דף שורה 120 נושא 3 מחברת

0310708 | A4 דף חשבון 80 נושא 2 מחברת

0310707 | A4 דף שורה 80 נושא 2 מחברת

0310710 | A4 דף חשבון 120 נושא 3 מחברת

0310709 | A4 דף שורה 120 נושא 3 מחברת

0310712 | A4 דף חשבון 160 נושא 4 מחברת

0310711 | A4 דף שורה 160 נושא 4 מחברת

0310714 | A4 דף חשבון 200 נושא 5 מחברת

0310713 | A4 דף שורה 200 נושא 5 מחברת

56

יח' 12 : כמות באריזה One color מחברות

0310909 | COLOR *10 מחברת סיכה שורה

אריזה דף 80

Purple Plum Blue Sea Turquise Sea Green Sea Green Lime Yellow Sun Orange Hot

יח' 80/10 יח' 60/5 יח' 20/5 יח' 10/45 יח' 40/10 יח' 80/10

דף 120

0310911 | COLOR *10 מחברת סיכה חשבון

דף 160

דף 200 רגיל A 4 רגיל A 5

0310912 | COLOR *10 שורות 14 מחברת סיכה

Red Hot Pink Hot

0310913 | COLOR *10 מחברת סיכה אנגלית

0310914 | COLOR *10 מחברת סיכה חלק

8000627 | A 4 מחברת מעבדה קולור שורה

8000628 | A 4 מחברת מעבדה קולור חשבון

8000635 | COLOR *10 שורות 10 מחברת סיכה

9020008 | A 4 מחברת מעבדה קולור חלק

57

230 V ,7 W מנורת לילה

נורה ניתנת להחלפה

0110404 | פו הדב

0110403 | מיני מאוס

0110402 | מיקי מאוס

0110407 | ספיידרמן

0110406 | פרוזן

0110405 | מכוניות

מנורת קריאה (כלולות) CR 2032 מצויידת בלדים, סוללות

0110409 | ספיידרמן

0110408 | פרוזן

58

שרשרת אורות נורות לד לקישוט חדר ילדים, 10 (לא כלולות) 2 XAA הפעלה באמצעות סוללות

0110412 | פרוזן

0110411 | מיקי מאוס

0110410 | ספיידרמן

מנורת מפסק (לא כלולות) 2 XAAA מצויידת בלדים, סוללות

0110413 | פו הדב

0110414 | נסיכות

0110415 | ספיידרמן

מנורת שולחן מצוייד בסוללה נטענת וכבל טעינה

0110416 | פרוזן

0110417 | מיקי מאוס

0110418 | ספיידרמן

59

מטען 1A לבית ולמשרד

מטען לרכב

A2.1,1 שתי יציאות

0110452 | ברצלונה

0110451 | מיקי מאוס

סוללת גיבוי 3600m A h מסופק עם כבל טעינה

0110423 | מיקי מאוס

0110424 | מיני מאוס

כבל טעינה ונתונים 3600m A h מסופק עם כבל טעינה

0110425 | מיקי מאוס

0110426 | מיני מאוס

60

כבל מתגלגל

ואייפון USB כבל קפיצי לטעינה מהירה, מתאים למיקרו

0110448 | סמיילי

0110446 | מיקי מאוס

0110447 | ברצלונה

דיסק און קי ג'יגה 16

0110462 | מיקי מאוס

0110461 | ברצלונה

רמקול בלוטוס מצוייד בסוללה נטענת וכבל טעינה

0110429 | קפטן אמריקה

0110427 | מיקי מאוס

0110428 | ברצלונה

61

אוזניות עם קופסת נשיאה

0110430 | מיקי מאוס

0110433 | ספיידרמן

0110432 | סמיילי

0110431 | מיני מאוס

אוזניות עם ראשים מתחלפים

0110437 | נסיכות

0110436 | פרוזן

0110435 | אוונג'רס

0110434 | ברצלונה

אוזניות לילדים 85db מותאמות לשימוש ילדים עם הגבלת עוצמה

0110440 | ספיידרמן

0110439 | מיקי מאוס

0110438 | פרוזן

62

אוזניות קשת 85db,320ohm,20khz, 3.5mm gold L shape plug

0110445 | מיני מאוס

0110444 | ברצלונה

עכבר אופטי

Plug&Play , Plug&Play,1000DPI, windows 7/8/10/XP/2003/Vista, Mac operating system מתאים למערכות הפעלה:

0110443 | סמיילי

0110442 | מיקי מאוס

0110441 | ברצלונה

שעון ספורט שעון דיגיטלי עם פונקציית מדידת צעדים

0110450 | מיקי מאוס

0110449 | ברצלונה

63

כיסוי לאייפון 6/7/8 מתאים לאיפון

0110422 | ברצלונה

0110421 | סמיילי

0110420 | מיקי מאוס

0110419 | מיני מאוס

טבעת סטנד מתאימה לכל טלפון נייד

0110457 | קפטן אמריקה

0110456 | ברצלונה

0110455 | סמיילי

0110453 | מיקי מאוס

0110454 | מיני מאוס

64

פאוץ' לנייד אוניברסלי מתאים לכל טלפון נייד עם קליפס בטיחות

0110466 | סמיילי

0110465 | ברצלונה

0110464 | מיני מאוס

0110463 | מיקי מאוס

מוט סלפי מטר 1 מוט טלסקופי מתכוונן

0110460 | ברצלונה

0110458 | מיקי מאוס

0110459 | מיני מאוס

65

סמנו מוצרים לבחירה

מחברות ספירלה שורות/ משבצות

5

46-47 יומן כריכה קשה 48-49 יומן כריכה רכה סקוץ' 50-51 יומן כריכה רכה סקוץ' ערבית 52 15/21 יומן יומי 53 15/21 יומן שבועי 54 17/24 יומן שבועי 55 7.5/11 יומן כיס שבועי 55 12.5/17 יומן יומי 55 9.5/17 יומן שבועי 56 Study מחברות 57 Onecolor מחברות

אוגדנית

6-7 8-9

אינדקס 10-11 תיק גומי 12-13 A4 רינג 14-15 מדבקות למחברת 16-19 עטיפות למחברת וספר 20-23 מחק לבן 28-29 מספריים בבליסטר 30 ס"מ 15 סרגל מתכת 31 צבעים 6 עט 32 עפרונות במארז 12 סט 32 מסגרת לתמונה 33 24 25 26 גרם 23 דבק סטיק מחדד מתכת מיכל

1/4 / תיק ציור 1/8 תיק ציור

58

230 V ,7 W מנורת לילה

מנורת קריאה

59 59 59 59 60 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63 63 64 64 65 65

שרשרת אורות

מנורת מפסק

סט כלי כתיבה ופנקס מרובע

מנורת שולחן

סט חותמות פאזל לצביעה

34 34 35 36 37 37 37 38 39

מטען לרכב

מטען

תמונות תלת מימד לצביעה

סוללת גיבוי

טושים וחותמות 6 סט

כבל טעינה ונתונים

מחק על עפרון

כבל מתגלגל

מגירות 3 סט

דיסק און קי

ספר זכרונות תיק

רמקול בלוטוס

קופה

עם קופסת נשיאה אוזניות

קופסת פח לעפרונות

עם ראשים מתחלפים אוזניות

40-41 לוח מחיק 42-43 קלמרים 44

אוזניות לילדים

אוזניות קשת

בקבוק לשתיה קלה

עכבר אופטי

שעון ספורט

כיסוי לאייפון

טבעת סטנד

מוט סלפי

פאוץ לנייד

66

67

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker