איל - ביטאון האגודה הישראלית לסוכרת - גיליון 137 - אוגוסט 2020

אב תש"פ | 2020 אוגוסט | 137 ’ גיליון מס איל ביטאון האגודה הישראלית לסוכרת

סוכרת בימי קורונה

היפוגליקמיה – ד"ר אפרת מרכוס 6 ’ עמ

8-9 ’ עמ רפואה מותאמת אישית וסוכרת – פרופ' אדי קרניאלי

14-15 ’ עמ

פגיעת מחלת הסוכרת בעיניים – ד״ר האוזר

24 ’ עמ

סוכרת וקורונה – ד"ר מיכאל ויינפאס

zevikz@gmail.com כתובת למשלוח מכתבים ותמונות:

Made with FlippingBook flipbook maker