יריד קייטנות ומפעלי קיץ 2019

Israel Federation of Community Centers l eration of ity Centers

התאגדות המרכזים הקהילתיים בישראל ו רכזים ים בי ראל י

ומפעלי קיץ יריד קייטנות

2019

הקיץ קופצים עד השמים

רעננה

www.skyjump.co.il חפשו אותנו בהמשך החוברת

נמל ת"א

Made with FlippingBook - Online magazine maker